Članstvo i članarina

ČLANSTVO U UDRUZI

Uvjeti i način učlanjenja
-Član Udruge može biti državljanin Bosne i Hercegovine,strana fizička osoba koja ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini ili domaća pravna osoba koja dobrovoljno pristupi Udruzi na način propisan Statutom.
-Članovi udruge mogu biti redoviti i počasni.
REDOVITI ČLAN može biti svaka punoljetna osoba pod uvjetom da ima položen lovački ispit,opću zdrastvenu sposobnost i pravo nošenja i držanja oružja.
Redovito članstvo stječe se na temelju odluke Upravnog odbora.
POČASNI ČLAN može biti osoba koja je svojim radom,znanjem,iskustvom i stručnošću dokazana u oblasti uzgoja i zaštite divljači,a njezini stručni savjeti i iskustvo su od posebne važnosti i koristi Udruzi.
Počasni članovi mogu biti i građani koji ne prebivaju ili nisu rođeni na teritoriju općine Tomislavgrad.
Odluku o počasnom članstvu donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova.
Godišnja članarina iznosi 130 KM od kojih je 30 KM uključeno u odstrijele tokom sezone.