Lovišta

LOVIŠTA

Lovačka udruga Vran Tomislavgrad gospodari s dva lovišta i to lovištem„ BRLJUŠA – LJUBUŠA“ i lovištem „ KAMEŠNICA – GVOZD“

OPISNE GRANICE LOVIŠTA
GRANICA LOVIŠTA „ BRLJUŠA – LJUBUŠA“

a) Prema općini Livno

Od kote Vitrenik (1697 m) na Tušnici gdje se nalazi četveromeđa naseljenih mjesta Prisoje, Golinjevo , Vrilo i Grgurići; nastavlja na istok sijekući pješačku stazu , prolazi pored poteza «Pleća» u naseljenom mjestu vrilo i izbija na tromeđu naseljenih mjesta Vrilo, Grgurići i Stipanjići ; zatim ide u pravcu sjeveroistoka sijekući dvije pješačke staze preko planinskog pašnjaka «Tušnica» lomi se u pravcu sjeveroistoka i ide u dužini od 400 m , a zatim opet nastavlja u pravcu sjevera, ostavljajući Stipanjićima parcelu zvana « Bulan Strana» izbija na granicu naseljenih mjesta Stipanjići , Grgurići i Jošanica , ide u pravcu sjevera u dužini oko 300 gdje izbija na granicu naseljenih mjesta Jošanica ,Grgurići i Podgaj , koja se nalazi južno od brda «Ošljar» produžava za 600 m i izbija na granicu naseljenih mjesta Podgaj , Grgurići i Eminovo Selo; zatim ide u pravcu sjeveroistoka sjekući jednu pješačku stazu i izbija na tromeđu naseljenih mjesta Eminovo Selo ,Grgurići i Dobro , koja se nalazi na koti zvani « Mali Ošljar» produžava u pravcu sjeveroistoka prko kote «Crni vrh» na planini Jelovači do brda zv. «Alajbegova Busija» , gdje je tromeđa naseljenih mjesta Eminovo Selo , Dobro i Zagoričani; lomi se u pravcu sjevera idući preko poteza «Grebena» , sječe put, a na « Grebenu» skreće preko poteza «Oštra glava» i « Vučije Stine» produžava u istom pravcu do poteza « Crljena lokva» skreće na sjever i sječe jedan kraj pješačkog puta s drugim koji vodi u Zagoričane produžava do tromeđe naseljenih mjesta Eminovo Selo , Zagoričani i Galečić , koja se nalazi na pomenutom putu i na potezu « Juriševa Glava» : ide zatim u pravcu zapada navedenim pješačkim putem i kod parcele 1401 zv. «Galovo Polje» odvaja se od staze , produžava istom parcelom u pravcu sjeverozapada i na kraju parcelom 1402 livada zv. «Galovo Polje» izbija na tromeđu naseljenih mjesta Galečić , Zagoričani i Šuica; odavde ide na sjeverozapad u dužini od 900m do kote « Križarica» , gdje se lomi pod pravim kutom u pravcu sjevera preko poteza «Mekote» , skreće na sjeverozapad ostavljajući za Zagoričene potez «Mekote» produžava preko «Brkića Kose» do « Sinareve Glave» odavde se povija na jugozapad , ide pješačkom stazom istom pravcu ostavljajući Zagoričanima kotu 1290 zv. «Borova Glava» , ide ovom stazom u dužini od oko 500 m , a zatim od nje odvaja u pravcu sjevera izlazi na kotu zv. «Na Vrh Straže» , zatim ide u istom pravcu i sječe cestu Livno – Kupres i produžava u smjeru sjevera ostavljajući Zagoričanima potez «Borići» , i izbija na brdo «Široka Kosa» , skreće prema sjeverozapadu i ide u dužini od oko 700 m , te izbija na tromeđu naseljenih mjesta Šuica , Zagoričani i Potočani , koja se nalazi na mjestu zv. «Zakopanik Draga» i nedaleko od parcele 1429/10 zv. «Vitmilića Draga» ; zatim u pravcu sjeveroistoka pješačkom stazom u dužini oko 600m , skreće preko brda «Gradina» idući u istom smjeru sječe pješačku stazu i ostavlja za Šuicu potez «Veliki Kuk» , a zatim sječe dvije drage prolazeći preko vrha «Ispod Gradine» , skreće na sjever ostavljajući za Šuicu parcelu 1429/1 pašnjak zv. «Sutina» , nastavlja u pravcu sjeveroistoka sijekući jednu pješačku stazu i jednim njezinim dijelom ide sve do parcele 4118 zv. «Suhi Vrh» , skreće na sjeverozapad i izbija na brdo « Orlovac» kota 1457, odavde ide u pravcu sjevera preko poteza zv. «Poljanica» , produžava jednom pješačkom stazom u dužini od 350 m , od nje se odvaja i ide na sjeverozapad poteza «Okrugla Poljana» , zatim ide prema sjeveru od parcela 4119 šuma zv. «Točilo» i «Duboka Dolina» u dužini od oko 800 m , zatim preko poteza «Lončareva Poljana « , nastavlja pješačkom stazom preko poteza « Snjižnača» i « Bralina Poljana» , nastavlja spomenutom pješačkom stazom , produžava stazom u smjeru sjeverozapada i ovom stazom izbija na tromeđu naseljenih mjesta Šuica , Potočani , Malovan , nedaleko od brda «Nevistin Vrh» kod k.č. 2085 gdje je tromeđa općina Tomislavgrad ,Livno i Kupres.

b) prema općini Kupres

Granica počinje od tromeđe općina Tomislavgrad , Livno i Kupres koja se nalazi oko 300 m zapadno od kote «Nevistin Vrh» ide pješačkom stazom u pravcu sjeveroistoka ostavljajući na desnoj strani « Nevistin Vrh» , povija u pravcu sjevera , odvaja se od staze i zaobilazi parcelu 186 zvanu «Medvjeći Brlog» , a na kraju iste parcele ponovo se sastaje sa pomenutom stazom te nastavlja s njom u pravcu istoka obilazi parcelu 187 «Mala Poljana2 , presjeca dvije pješačke staze i skreće na sjeveroistok ; produžava u istom smjeru i sječe ponovo dvije pješačke staze i izbija na kotu « Crni Vrh», gdje je ujedno i tromeđa naseljenih mjesta Šuica, Donji Malovan i Bogdešić; nastavlja u pravcu istoka kroz šumu zvanu « babice» i kod mjesta «Denovac» sječe pješačku stazu, produžava kroz šumu «Osoje» i izbija na brdo zvano «Na Vrh Srta» u Osoju; dalje ide u istim pravcu do poteza zvanog « Na Vrh Podova» gdje sječe magistralnu cestu Livno-kupres; zatim se lomi u pravcu sjeveroistoka preko Karagine Drage, siječe « mali Sužanj» , «potok» i jedan seoski put i izbija na potez «Na Vrh Stržanja» , nastavlja u pravcu jugoistoka do pješačke staze koja vodi u Rilić i izbija na tromeđu naseljenih mjesta Bogdešić ,Malovan i Rilić koja se nalazi na pomenutoj stazi nedaleko od poteza « Rupe» ; zatim se povija na jugoistok oko parcele 2755/1 «Batoglav» te izbija na kotu 1272 zv. « Batoglav» ; produžava u istom pravcu zaobilazeći potez «Maleševo Koševište» i ide u istom pravcu kraj poteza «Treblenik» , kod koga se sastaje s pješačkim putem i ide njim do parcele 2831 «Arapovina» gdje se odvaja od navedenog puta i nastavlja u pravcu istoka ostavljajući za Bogdešić potez «Arapovine» , a za rilić «Osoje» ; nastavlja u istom pravcu preko livada i pašnjaka zvanih «Lisučića» sječe šumske staze i izbija na tromeđu naseljenih mjesta Bogdešić , Rilić i Zanaglina koja se nalazi na križanju pješačkih staza u blizini parcele 4071 «Lisičić» u Želivodiću , produžava na jug pješačkom stazom preko poteza «Javorni Vrh» u dužini od 2 km do tromeđe naseljenih mjesta Bogdešić , Zanaglina i Baljci koja se nalazi 400 m zapadno od kote 1468 «Javorni Vrh» ; zatim nastavlja u pravcu istoka i lomi se pod kutomod 100 stupnjeva prema jugu ostavljajući na desnoj strani parcelu 4082/1, sječe pješačku stazu i produžava u istom smjeru , dok se ponovo ne sastane s istom stazom ; zatim obilazi parcelu 4116 «Iza Gavre» ostavljajući ga Baljcima , tu se lomi na jug , a zatim na jugoistok , ide preko brda «Vučijak» izbijajući na pješačku stazu , ide ovom stazom u pravcu juga do parcele 3146/1 zv. «Pod Vrh Velikih Žlibova» , ide pomenutom parcelom u pravcu jugoistoka, povija prema jugu zaobilazeći parcele «Mali Žlibovi» produžava istim smjerom do pješačke staze do brda zv. «Kraj varde» , gdje je tromeđa naseljenih mjesta Baljci , Zanaglina i Lug; odavde ide u pravcu jugoistoka između naseljenih mjesta Lug i Zanaglina, prelazi preko brda «Varda» skreće na jugoistok preko poteza «Žlibine», nastavlja između poteza «Vadiduše», ostavljajući ih naseljenom mjestu Lug, krivuda na sjeveroistok , lomi se pod kutom od 60 stupnjeva na jugozapad ide planiskim putem odvaja se od puta i nastavlja u pravcu jugoistoka, ide zatim uz parcelu 174 «Javorina» i parcelu 177 «Pratova Javorina» i izbij na tromeđu naseljenih mjesta Lug, Zanaglina i Kuk koja se nalazi na koti «Izmed» , zatim ide na istok ostavljajući za naseljeno mjesto Kuk potez «Galina» povija prema jugoistoku ostavljajući ponovo za Kuk poteze zv. » Naslon» i «Šukovac», skreće na istok izbija na tromeđu naseljenih mjesta Kuk , Zanaglina i Sarajlije koja se nalazi na pješačkoj stazi i sjeveroistočnoj strani parcele 68 (Kuk9 «Radoševa Strana» , ide u pravcu istoka ostavljajući za Zanagline potez « Poljica» i parcelu 1705, na kraju ove parcele skreće na jugoistok, zatim u istok ostavljajući za Sarajlije parcelu 75/4 pašnjak «Omar – Kolibina», izbija na brdo «Velika Kosa» , gdje se nalazi tromeđa naseljenih mjesta Sarajlije , Zanagluna i Letka; nastavlja na istok preko planinskih pašnjaka na «Tovilovoj Drazi» , preko ote 1617 «Crni Vrh»; zatim skreće prema jugoistoku ostavljajući Letki potez « Lanište Veliko», sve do parcele zv.»Pustošina» , gdje je tromeđa naseljenih mjesta mjesta Letak, Zvirnjača i Vedašić; nastavlja u pravcu jugoistoka preko planinskog pašnjaka Ljubuša pored poteza «Mali Crni Vrh» i «Prozuša Draga» do četveromeđe naseljenih mjesta Vedašić , Zvirnjača , Kopčić i Trebiševo koja se nalazi između parcele 10 zv. «Ljubuša» i parcele 1/1 iz Vedašića također šuma zv. «Ljubuša» a nedaleko od mjesta zvanog «Tomeđa» kod Malog Crnog Vrha , tu je i tromeđa općina Tomislavgrad , Kupres i Prozor.

c) Prema općini Prozor- Rama

Od naprijed opisane tromeđe granica nastavlja u pravcu sjeveroistoka ostavljajući na desnoj strani potez «Drage» i parcelu «Šuma», ide udesno uz parcelu 1/2, 31/2 , 59/1 sve zv. «Ljubuša» skreće prema sjeveroistoku do parcele 77 «Poljanica» koja pripada naseljenom mjestu Trebiševo , zatim skreće na jugoistok , siječe pješačku stazu , nastavlja uz parcelu zv. «Lisac» i izbija na tromeđu naseljenih mjesta Trebiševo , Kopčić , i Proslap koja se nalazi na jugoistočnoj strani parcele 104/1 zv. «Lisac» pašnjak ide u pravcu juga između naseljenih mjesta Trebiševo i Proslap zaobilazi parcelu 104/5 , koju ostavlja Trebiševu , skreće u pravcu jugoistoka, sijekući jednu pješačku stazu , nastavlja pored parcele 106 zv. «Pod Poljanom» , zatim ide preko planine Lisac , prolazi pored parcele 176 pašnjak zv. «Solila» , produžava u istom pravcu i kod poteza zv. «Šarina Glavica» skreće na jugoistok zobilazeći navedeni potez za naseljeno mjesto Trebiševo i izbija kotu «Mejaš «1396m .

d) Prema lovištu Vran

Od kote Mejaš, skreće na jugo zapad i izbija na križanje putova Trebiševo – Zlopolje , nastavlja spomenutim putem odvaja se na novi put preko «Sridnje glavice» i «Metaljke» izbija na križanje puteva Vran – Trebiševo , nastavlja u pravcu jugozapada istim putem do kordinate x = 6454061 i Y = 4835836 , lomi se u pravcu zapada ostavljajući kotu « Buronja « za lovište Vran , nastavlja u istom pravcu prolazi kroz potez «Gatalinovac» ostavljajući za lovište Vran kotu «Kunić» 1180 m , nastavlja u istom smjeru preko poteza «Zečarevac» izbija na cestu Lipa – Vran na koordinati x= 6449764 i Y=4833564 , nastavlja u pravcu zapada spomenutom cestom do križanja putova Vran – Blidinje , gdje je tromeđa lovišta Brljuša - Ljubuša , Vrani i Kamešnica - Gvozd.

e) Prema lovištu „Kamešnica- Gvozd“

Od spomenute tromeđe nastavlja putem do šumarske kuće na «Vrbici» , odvaja se od puta pješačkom stazom sječe lokalni put Lipa – Kongora , nastavlja spomenutom stazom između poteza «Brzumile» i « Kantaruše» i izbija u predjelu rudnika na cestu Borčani – Mandino Selo , nastavlje kolskim putem između naselje «Vardići» i poteza «Male Brdine» sve do potoka «Drina» nastavlja koritom potoka do poteza «Međe» mjesta gdje se Drina ulijeva u Šuicu (razlivci) , nastavlja u pravcu sjeverozapada do preko kote 864 ostavljajući za južno lovište potez «Glibine» dolazi do kanala neposredno uz cestu Tomislavgrad – Posušje , povija prema zapadu sječe spomenutu cestu izbija na kotu 884 između poteza «Pilipovića polje» i poteza «Široke njive» , nastavlja u istom smjeru izbija na kotu «V. Gradac» , preko kote «M. Gradac sječe cestu Tomislavgrad – Prisoje izbija na kotu «Kolino» 1349 m istim pravcem nastavlja i dolazi na kotu «Vitrenik» odakle je i počeo opis granice.

GRANICA LOVIŠTA „ KAMEŠNICA – GVOZD“

a) Prema općini Posušje

Granica počinje na granici naseljenih mjesta Kongora , Poklečani i Crvenice , koja se nalazi između parcela «Pod Kućerinom Liskom» , i parcele 811/1 iz Kongore; ide u pravcu juga u dužini od oko 400m,lomi se i nastavlja na jugozapad, ide uz parcele zvane «Pod Gredom» , siječe pješačku stazu, skreće lijevo i siječe jedan manji potok, a zatim izbija na brdo zv. «Klarina Glavica», ide u dužini od 600m, u pravcu jugozapada sijekući jednu malu dragu, i ide do potoka «Surduk», odavde se lomi na sjeverozapad, ostavljajući za naseljeno mjesto Crvenice parcelu «Gradina», izbija na brdo zv. «Gradina», produžava u istom smjeru do brda zv. «Rašeljka», skreće na jugozapad, zaobilazeći oranicu zv. «Studena», ide na jug sredinom «Erkaške drage» i nedaleko od brda zv. «Koprivnjak» odvaja se od spomenute drage i nastavlja u pravcu jugozapada i izbija na spomenuto brdo, gdje je ujedno i četveromeđa naseljenih mjesta Crvenice, Poklečani, Tribistovo i Mesihovina; odavde ide na jugozapad u dužini od 500m, siječe pješačku stazu kod parcele 15/493 zv. «Oštrac» i ide do brda zv. «Oštrac», gdje se nalazi tromeđa naseljenih mjesta Mesihovina, Tribistovo i Vučipolje; ide od tromeđe na zapad u dužini od oko 500m i izbija na «Čalino vrilo», skreće prema zapadu, ide potokom u dužini od oko 400m, zatim skreće pod oštrim kutom u pravcu sjeverozapada, nastavlja u pravcu zapada sijekući pješačku stazu i izbija na parcelu 15/115 pašnjak zv. «Gvozd», zaobilazeći potez «Gvozd», produžava potokom «Povaljenica» do poteza zv. «Jurkovac», skreće na zapad u dubini od 300m, siječe pješačku stazu, prolazi uz parcelu 15/104 zv. «Jurkovac», nastavlja u pravcu sjeverozapada u dužini od 900m do mjesta zvanog «Suvo vrelo», gdje se sastaje sa cestom 3. reda Duvno-Posušje, ide ovom cestom na jugozapad u dužini od oko 400m, odvaja se od ceste i preko kote «Bricin Brijeg» izbija na tromeđu naseljenih mjesta Mesihovina, Vučipolje i Zagorje, koja se nalazi na jugoistoku od brda zv. «Križ», ide preko navedenog brda u smjeru jugozapada i izbija na brdo zvano «Gradina», skreće u pravcu sjevera, obilazi parcelu 1267/2 zv. «Podgradinom», obuhvaća potez zv. «Pod Gradinom» i potez «Draga» za naseljeno mjesto Mesihovina, izlazi na «Stubo Vrelo»,gdje se nalazi tromeđa naseljenih mjesta Mesihovina, Zagorje i Vojkovići.

b) Prema lovištu Zavelim

Od tromeđe naseljenih mjesta Mesihovina , Zagorje , Vojkovići lomi se pod pravim kutem u pravcu sjevera u dužini od 600 m ostavljajući van lovišta potez Budimirovac , lomi se u pravcu sjeverozapada u dužini od 900 m dolazi na put između izvora Gojanice i Vučijeg brda lomi se u pravcu sjevera u dužini od oko 250 m preko vrha Jaretina izbija na kotu1062 m, lomi se u pravcu sjeverozapada u duži od oko 1600 m peko vrha Sinjal nastavlja u istom pravcu preko kote Orlovača nastavlja u istom pravcu na kotu Midena nastavlja u istom pravcu ostavljajući za lovište potez Mala Štrebina nastavlja u istom pravcu za oko 370 m , lomi se u pravcu sjevera izbija na kotu Kosmac nastavlja u istom pravcu preko poteza Konjska glava izbija na kotu Debelo brdo , lomi se pod pravim kutom izbija na kotu Veliki Poslušac nastavlja u istom pravcu preko kote Mali Poslušac nastavlja u istom pravcu izbija na kotu Jabuka , lomi se u pravcu juga preko Drpića glave prolazi je za oko 300 m , lomi se u pravcu jugoistoka zaobilazi naselje Vidovići izbija na kotu Veliki Vršak nstavlja u istom pravcu do izvora Velika Vranjača nastavlja u istom pravcu preko poteza Kalinovac izbija na granicu naseljenih mjesta Rošnjače , Zavelim i Vinica, produžava na jugozapad preko brda «Rošnjače», a zatim Vlajčića Stranom, siječe dvije pješačke staze i kod parcele zv. «Glavica» skreće na jug ostavljajući za Vinicu parcele 3460 zv. Stražbenica, produžava u pravcu juga, prelezi preko vrha Stražbenice i izlazi na brdo «Krstače» gdje je četveromeđa naseljenih mjesta Vinica, Zavelim, Ričice i Studenci, kao i tromeđa općina Tomislavgrad i Posušje i republike Hrvatske.

c) Prema Republici Hrvatskoj

Od prethodno opisane tromeđe granica između općine Tomislavgrad i republike Hrvatske ide granicom između republike Bosne i Hercegovine i republike Hrvatske do tromeđe republike Hrvatske i općina Livno i Tomislavgrad koja se nalazi na koti «Lipi Dolac» kod parcele 4580 zvane «Novi Gaj».

d) Prema općini Livno

Od prethodno opisane tromeđe granica ide na istok do parcele «Novi Gaj», a zatim potezom «Zekin Dolac» u Liskovači produžava do parcele 4546 oranica zv, «Kod Staje», skreće na jugoistok; siječe dvije pješačke staze i izbija zapadno od poteza «Sanica», ide zatim na istok do poteza zvanog «Grubovina», odavde skreće na jug do parcele 4292 livade zvane «Akrapov Dolac» gdje se sastaje sa pješačkom stazom, produžava ovom stazom u pravcu sjeveroistoka do Blatnog Doca, skreće na jugoistok preko poteza «Klišaninove Košare» gdje siječe jednu pješačku stazu, produžava u istom pravcu preko poteza zv. «Prozdri Kosa» sjekući pješačku stazu i na kraju parcele 8/1 pašnjak zv. «Jaruga» izbija na četveromeđu naseljenih mjesta Liskovača, Podgradina Bijelo Polje i Rašeljke: zatim ide u pravcu istoka sredinom potoka zv. «Vodena Jaruga» i izlazi na tromeđu naseljenih mjesta Rašeljke, Bijelo Polje i Renići; odavde ide u pravcu jugoistoka lijevom stranom spomenutog potoka, ostavlja poteze «Konopi» i «Četvrtine» za naseljeno mjesto Bilo Polje, a za naseljeno mjesto Reniće potez zv. «Begovo Polje», idući u istom pravcu izbija na tromeđu naseljenih mjesta Renići, Bilo Polje i Kazaginac, koja se nalaze na «Krivoj Jarugi», a na sjeveroistočnoj strani parcele 123/1 livada zv. «Tuk», produžava lijevom stranom Krive Jaruge, ostavljajući za Bilo Polje livade zv. «Četvrtine», za Kazaginac livade zvane «Tuk », skreće na jug, ide lijevom stranom spomenute Jaruge i kod južne srane parcele 2038 u bilom polju i na sjevernoj strani parcele 129/1 livada zv. «Glava» izlazi na tromeđu naseljenih mjesta Kazaginac, Bilo Polje i Prisoje; odavde ide na sjeveroistok do parcele 23,livada zv. «Prika», skreće pod pravim kutom na istok a zatim pod istim kutom na sjever do parcele 87 zv. «Prika» gdje se nalazi tromeđa naseljenih mjesta Prisoje, Bilo Polje i Golinjevo; ide zatim na istok u dužini od 100m, skreće na sjever i ide uz parcelu 1947 livadu zvanu «Čatuša», na vrhu spomenute parcele izbija na kolski put i ide ovim putem na istok do parcele 661, gdje se odvaja od druga dva kolska puta, nastavlja na sjever, skreće na jugoistok i ide u dužini od 150m, odvaja se od puta i nastavlja «Dragom» u pravcu sjeveroistoka do brda zvanog «Mahmutova Glavica», prelazi preko kote 933 zv. «Sedlo», nastavlja na sjeveroistok preko kota «Sugrebska Kosa», «Lokvice», «Raduša», «Velika Strana» i «Begića Pleća» , odavde ide do kote 1697 m «Vitrenik» , gdje se nalazi četveromeđa naseljenih mjesta Prisoje , Golinjevo , Vrilo i Grgurići.

e) Prema lovištu Brljuša - Ljubuša

Od spomenute tromeđe nastavlja putem do šumarske kuće na «Vrbici» , odvaja se od puta pješačkom stazom sječe lokalni put Lipa – Kongora , nastavlja spomenutom stazom između poteza «Brzumile» i « Kantaruše» i izbija u predjelu rudnika na cestu Borčani – Mandino Selo , nastavlja kolskim putem između naselje «Vardići» i poteza «Male Brdine» sve do potoka «Drina» nastavlja koritom potoka do poteza «Međe» mjesta gdje se Drina ulijeva u Šuicu (razlivci) , nastavlja u pravcu sjeverozapada do preko kote 864 ostavljajući za južno lovište potez «Glibine» dolazi do kanala neposredno uz cestu Tomislavgrad – Posušje , povija prema zapadu sječe spomenutu cestu izbija na kotu 884 između poteza «Pilipovića polje» i poteza «Široke njive» , nastavlja u istom smjeru izbija na kotu «V. Gradac» , preko kote «M. Gradac sječe cestu Tomislavgrad – Prisoje izbija na kotu «Kolino» 1349 m istim pravcem nastavlja i dolazi na kotu «Vitrenik» 1697m .

e) Prema Lovištu Vran

Od tromeđe lovišta Sjeverno , Vran i Južno lovište koja se nalaz kod groblja u Lipi na križanju putova Vran – Blidinje ide u pravcu jugoistoka putem sve do križanja putova Blidinje –Svinjača kota 1166m, povija na jug i dolazi na početnu točku odakle je i počeo opis granice južnog lovišta a to je tromeđa naseljenih mjesta Kongora , Poklečani , Crvenice.

OSNOVNI PODACI O LOVIŠTIMA

Naziv LovištaTip LovištaNamjena LovištaPovršina haNapomenaVrsta Divljači
Brljuša - LjubušaPlaninskoGospodarsko - Sportsko40440Ris ( zaštićen trajno )Medvjed, Veliki Tetrijeb, Srna, Divlja Svinja, Zec, Prepelica, Jarebica,Vuk.
Kamešnica - GvozdBrdskoGospodarsko - Sportsko40010Medvjed, Srna, Divlja Svinja, Zec, Prepelica, Jarebica, Vuk.

Lovište Brljuša - Ljubuša

Lovište Kamešnica - Gvozd

ODLUKA O USTANOVLJAVANJU LOVISTA U HBZ